วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

thzh-CNen

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ
ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์
ไม่น้อยกว่า 20 จุดผ่านสมาร์ทโฟนและศูนย์บริการยานยนต์
(Quick Service)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ
ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 20 จุด
ผ่านสมาร์ทโฟนและศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา