วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

thzh-CNen

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ
ชุดเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม
ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมใน
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยสารทำความเย็นธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ