วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

thzh-CNen

ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับการปรับปรุง
ศูนย์ฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 

ประกาศ