วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

thzh-CNen
✨สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"
ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

 
 
 
 
✨
✨เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ดำเนินการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสุทิน ทองพลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา
และแนะนำเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
✨ซึ่งในการสัมมนาฯครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพราะการฝึกวิชาชีพของแต่ละคนอาจพบปัญหาที่แตกต่างกัน ตลอดจนเป็นการประเมินผล นักเรียน นักศึกษาที่ชัดเจน
จะทำให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

รายละเอียด

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 sutin2

นายสุทิน ทองพลับ
Mr. Sutin Thong Phlb

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

Director of Krabi Technical College

--------------------------------

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

------------------------------

Krabi Technical College

Pak Nam Subdistrict, Mueang District

Krabi Province 81000

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 104 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์