วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

thzh-CNen

🌟โครงการฝึกอบรม “การดัดแปลงรถยนต์สามล้อเก่าเป็นไฟฟ้าและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการดัดแปลงใช้พลังงานสำหรับรถไฟฟ้าในประเทศไทย”🛺⚙️

 carEV

✨วันที่ 23 มกราคม 2566 นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม “การดัดแปลงรถยนต์สามล้อเก่าเป็นไฟฟ้าและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการดัดแปลงใช้พลังงานสำหรับรถไฟฟ้าในประเทศไทย” ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ซึ่งในการจัดโครงการฝึกอบรมฯดังกล่าว ดำเนินการจัดอบรมโดย บริษัทไทยคิงมอเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะยานยนต์สามล้อตุ๊กๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และต้องการเผยแพร่ความรู้ทักษะด้านวิศกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน ได้แก่ แผนกวิชาช่างยนต์,แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกิจกรรมการทดลองฝึกปฏิบัติด้านทักษะต่างๆ โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในทักษะที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ คือ ดร.รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ คณะกรรมการโครงการ/กรรมการบริษัทไทยคิงฯ/นักวิชาการรถตุ๊กๆไฟฟ้า และ คุณพุทธชาติ ช่วยราม กรรมการ บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะ
🔸ในการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกิจกรรมการจัดการเรียนสอน ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้กับวิชาเรียนและการพัฒนาทักษะของตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 20110016 22102713135021

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
Mrs. Banchalak Luesawat

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

Director of Krabi Technical College

--------------------------------

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

------------------------------

Krabi Technical College

Pak Nam Subdistrict, Mueang District

Krabi Province 81000

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 116 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์