วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

thzh-CNen

congratulations 🥳 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ #ขอแสดงความยินดีกับ นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " #คุรุสดุดี "

ผอ1

✨วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ #ขอแสดงความยินดีกับ นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " #คุรุสดุดี " ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใต้แนวคิด "พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา เป็นผู้มอบฯ 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 20110016 22102713135021

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
Mrs. Banchalak Luesawat

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

Director of Krabi Technical College

--------------------------------

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

------------------------------

Krabi Technical College

Pak Nam Subdistrict, Mueang District

Krabi Province 81000

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 718 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์